ПОЛІТИКА,
основні цілі системи управління щодо якості та зобов’язання керівництва

Розуміючи, що довіра суспільства до якості продукції базується на її неупередженому та компетентному оцінюванні, керівництво ТОВ «Карола», в особі його директора, заявляє про свою політику в сфері якості яка полягає у забезпеченні та підтриманні неупередженості, компетентності і достовірності діяльності з випробувань та своєчасного реагування на скарги.

З метою реалізації цієї політики керівництво визначило основні цілі системи управління щодо якості:

- підтримання компетентності персоналу на належному рівні;

- застосування персоналом у повсякденній діяльності вимог документації системи управління ВЛ «Карола» та інших нормативних документів;

- забезпечення своєчасної повірки/калібрування та технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;

- забезпечення достовірності результатів випробувань;

- забезпечення своєчасного виконання заявок на проведення випробувань в повному обсязі;

- забезпечення контролю якості виконання вимірювань і випробувань на всіх етапах.

Виходячи з визначених цілей зобов’язую персонал ВЛ «Карола» та його керівництво:

- діяти відповідно до положень ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;

- дотримуватись сталої професійної практики і підтримувати високу якість випробувань під час обслуговування клієнтів;

- знати документацію щодо якості та дотримуватися у своїй діяльності встановленої практики та процедур;

- дотримуватись високого рівня обслуговування замовників та своєчасного виконання заявок на проведення випробувань в повному обсязі з мінімальними витратами;

- забезпечувати достовірність результатів випробувань своєчасною повіркою засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які застосовуються в ВЛ «Карола», створенням нормальних умов для їхньої експлуатації, а також своєчасним технічним обслуговуванням випробувального обладнання та ЗВТ;

- контролювати якість виконання вимірювань і випробувань шляхом відстеження правильності їх проведення на всіх етапах, починаючи від надходження зразків продукції в ВЛ «Карола» і закінчуючи видачею замовнику протоколів випробувань;

- всіляко сприяти досягненню цілей системи управління щодо якості;

- у разі наявності будь-якого зовнішнього або внутрішнього комерційного, фінансового чи іншого тиску та впливу, які можуть негативно вплинути на якість роботи негайно інформувати про це керівництво!

Керівництво заявляє, що відповідно до сфери акредитації ВЛ «Карола» має компетентність стосовно випробування кранів, візків вантажних з підіймальними пристроями, підйомників, кішок, талів, лебідок, автопідйомників (вишок), автонавантажувачів, ліфтів, поясів запобіжних, пристроїв вантажозахоплювальних, каруселей та інших атракціонів, запасних частин до вищезазначеного обладнання.

ТОВ «Карола», в особі директора, заявляє під свою особисту відповідальність, що:

- ВЛ «Карола» і його персонал не будуть зазнавати будь-якого адміністративного, фінансового чи іншого тиску з боку керівництва ТОВ «Карола», який потенційно здатний вплинути на технічні оцінки та результати випробувань продукції;

- ВЛ «Карола» не буде доручатися виконання видів діяльності, які не охоплені сферою акредитації та можуть підірвати довіру до результатів проведених випробувань;

- персонал ВЛ «Карола» вправі відмовитися від доручень, завдань і розпоряджень керівництва, що можуть знизити довіру до рівня компетентності ВЛ «Карола», неупередженості суджень або об’єктивності діяльності ВЛ «Карола»;

- грошова винагорода персоналу, якому доручається проведення випробувань, не буде залежати від кількості проведених випробувань та їхніх результатів;

- буде виключений всякий зовнішній і внутрішній вплив сторонніх осіб чи організацій на результати випробувань;

- керівництво буде сприяти виконанню ВЛ «Карола» вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 протягом усього часу акредитації, а також діяти відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і постійно поліпшувати результативність системи управління;

- вище керівництво буде надавати докази виконання зобов’язань щодо розробляння і впроваджування системи управління і постійно поліпшувати її результативність;

- вище керівництво буде доводити до відома організації важливість задоволення вимог замовників так само, як і задоволення вимог, встановлених законодавством і регламентами;

- вище керівництво буде забезпечувати підтримування цілісності системи управління, коли будуть плануватись та здійснюватись зміни в системі управління.


Вгору