Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування)

ТОВ “Карола” є уповноваженою та експертною організацією та має дозвіл і “мовчазну згоду” (дивись розділ “Повноваження від Держпраці України”) на виконання робіт підвищеної небезпеки:

- технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль (VT), ультразвуковий контроль (UT), магнітопорошковий контроль (MT), капілярний контроль (PT), та руйнівний контроль (вимірювання твердості), експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів (крім технічного огляду первинного, позачергового після закінчення граничного строку та аварії), ескалаторів (крім технічного огляду первинного, позачергового після закінчення граничного строку та аварії), траволаторів (крім технічного огляду первинного, позачергового після закінчення граничного строку та аварії), підйомників, зокрема будівельних, атракціонів підвищеної небезпеки стаціонарних, пересувних і мобільних, технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації, зокрема навантажувачів (крім технічного огляду).

технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт (п. 3 додатку 3 до Порядку);

технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів (п. 13 додатку 3 до Порядку);

електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах (п. 14 додатку 3 до Порядку);

електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (п. 15 додатку 3 до Порядку);

парові і водогрійні котли теплопродуктівностю понад 0,1 МВт (п.16 додатку 3 до Порядку);

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п. 17 додатку 3 Порядку);

трубопроводи пари і гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 0С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду (п.18 додатку 3 до Порядку);

технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду (п.20 додатку 3 до Порядку).


Пояснення до видів діяльності:

Технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

Випробування - експериментальне визначення кількісних та/або якісних характеристик устатковання;

Експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі - експертне обстеження);

Експертна організація - суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання.

Уповноважена організація - визначений Держпраці суб'єкт господарювання, діяльність якого не пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання, який має дозвіл Держпраці на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання, а також здійснює науково-технічну підтримку державного нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду устатковання і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища тощо.

Вгору