Оцінка відповідності

Орган з оцінки відповідності (далі – ООВ) “ВАНТАЖМАШСЕРТ” ТОВ “КАРОЛА К” створений для забезпечення в регламентованих умовах послуг з оцінки відповідності/сертифікації продукції та є третьою стороною по відношенню до розробників, виробників, продавців або користувачів продукції, відповідність якої він провадить.

ООВ визнаний компетентним та таким, що відповідає вимогам до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги та які визначені ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014. Це підтверджується атестатом про акредитацію НААУ № 10246 чинним до 04 серпня 2018 року. З копією атестату та сфери акредитації можна ознайомитися в розділі “Повноваження від НААУ”.

Галузь технічної компетентності ООВ поширюється на виконання робіт з оцінки відповідності ліфтів, підіймальних споруд та кранової продукції згідно з вимогами відповідних Технічних регламентів стосовно безпеки машин; ліфтів, низьковольтного електричного обладнання, електромагнітної сумісності обладнання.

З копією наказу про призначення та Номенклатурою продукції, щодо якої призначено ООВ можна ознайомитися в розділі “Повноваження від Мінекономрозвитку”

Щодо процедур оцінки відповідності

Головною метою є надання впевненості для усіх зацікавлених сторін, що продукція, процес або послуга відповідає визначеним вимогам. Сторони, які мають зацікавленість в цьому, включають, але не обмежуються, наступні:

- клієнти ООВ;

- клієнти організацій, чия продукція, процеси та послуги оцінюється;

- урядові органи влади;

- неурядові організації;

- споживачі та інші члени громадськості.

Слід відмітити, що оцінка відповідності може проводитися дуже різноманітними методами, описати які в стислому вигляді дуже важко.

В загальному вигляді можна визначити такі основні етапи:

- подання заявки на проведення оцінки відповідності;

- визначення можливості ООВ надати такі послуги;

- узгодження субпідрядних організацій (випробувальних лабораторій, т.і.);

- укладання угод;

- проведення визначених заходів з оцінки відповідності;

- надання заявнику звітних матеріалів.

Ці процедури можуть різнитися залежно від Технічного регламенту, на відповідність якому проводиться оцінка відповідності та застосованих модулів оцінки відповідності. Також будуть різнитися й підсумкові документи з оцінки відповідності (протоколи, сертифікати або висновки).

Детальну інформацію стосовно процедур оцінки відповідності залежно від продукції, доцільно отримувати безпосередньо у фахівців нашої організації. Така інформація є доступною для всіх зацікавлених сторін.

Також наші фахівці можуть надати допомогу в оформленні декларацій про відповідність продукції.

Вгору