Щиро вітаємо

тих, хто має за мету провести комплекс заходів з оцінки відповідності ліфтів, компонентів безпеки для ліфтів, вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання від експертизи документації і випробувань до отримання протоколів випробувань, сертифікатів та висновків для складання декларації відповідності.

Крім того ми надаємо послуги в сфері охорони праці та промислової безпеки, зокрема:

- технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль (VT), ультразвуковий контроль (UT), магнітопорошковий контроль (MT), капілярний контроль (PT), та руйнівний контроль (вимірювання твердості), електровиміри, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- експертизу з охорони праці та промислової безпеки;

- паспортизацію (виготовлення журналів нагляду) устатковання підвищеної небезпеки;

- аудит охорони праці.

Компетентність ТОВ “КАРОЛА” підтверджено Національним агентством з акредитації України за стандартами:

- ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
в сфері випробування атракціонної техніки, ліфтів, устаткування для підіймання людей, вантажів або людей і вантажів, захисних огорож, підіймачів; неруйнівного контролю, візуального контролю, контролю твердості; електричного та електронного устаткування на електробезпеку; вимірювання шуму, вібрації, освітленості;

- ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування» за типом А
в сфері інспектування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

ТОВ «КАРОЛА» призначено уповноваженою організацією:

- наказом Держгірпромнагляду від 31.05.2012 року № 108 – стосовно вантажопідіймальних кранів і машин; підйомників, зокрема будівельних; атракціонів стаціонарних, пересувних та мобільних,

- наказом Держпраці від 15.06.2016 року № 74 – стосовно ліфтів, ескалаторів, траволаторів, та має необхідні дозволи для провадження своєї діяльності.

ТОВ «КАРОЛА» призначено органом з оцінки відповідності:

- для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у Технічних регламентах Безпеки машин (ПКМУ від 30.01.2013 року № 62) та Ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (ПКМУ від 21.06.2017 року № 438) під ідентифікаційним номером UA.TR.135.Якщо Ви цінуєте свій час та ресурси - ми чекаємо на Вас!