Випробування


Випробувальна лабораторія «КАРОЛА» має підтверджену компетентність для проведення випробувань в сфері:

- атракціонної техніки;

- ліфтів;

- устаткування для підіймання людей, вантажів або людей і вантажів;

- захисних огорож;

- підіймачів;

- неруйнівного контролю;

- візуального контролю;

- контролю твердості;

- електричного та електронного устаткування на електробезпеку;

- вимірювання шуму, вібрації, освітленості.

Випробування проводяться на підставі договорів за умови попередньої готовності суб’єкта господарювання до їх проведення.

Результати випробувань оформлюються у відповідності із нормативними документами та можуть бути використані для оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів.

З атестатом про акредитацію на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» можна ознайомитися в розділі «Сфера компетентності/Від Національного агентства з акредитації України».