Випробувальна лабораторія “КАРОЛА” Товариства з обмеженою відповідальністю “КАРОЛА”

ВЛ “КАРОЛА” є структурним підрозділом ТОВ “КАРОЛА” і створена на підставі наказу директора ТОВ “КАРОЛА” № 12 від 12.06.2007 року для проведення випробувань вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (в тому числі кранів, візків вантажних з підіймальними пристроями, підйомників, талів, лебідок, підйомників, автонавантажувачів, ліфтів, ескалаторів, пристроїв вантажозахоплювальних), стаціонарних, пересувних та мобільних атракціонів, запасних частин до вищезазначеного обладнання.

Для виконання робіт ВЛ “КАРОЛА” користується реквізитами, фірмовими бланками та печаткою ТОВ “КАРОЛА”.

ВЛ “КАРОЛА” має компетентний персонал, відповідні приміщення, випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки, які необхідні для проведення випробувань згідно сфери акредитації, актуалізований фонд правових, нормативних, організаційно-методичних та інших документів, які необхідні для виконання нею своїх функцій.

ВЛ “КАРОЛА” у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими документами в сфері Держпраці України та оцінки відповідності.