ЗАЯВА
керівництва Органа з інспектування
ТОВ “КАРОЛА”
про Політику та зобов’язання в сфері якості

Враховуючи те, що головним чинником багатьох видів інспектування є професійне оцінювання, керівництво Органа з інспектування заявляє про свою політику в сфері якості яка полягає у забезпеченні неупередженості і компетентності діяльності з інспектування та належного рівня її організації.

Забезпечення реалізації цієї політики ґрунтується на принципах, які керівництво зобов’язується безумовно дотримуватися, зокрема:

 

Неупередженість.

Щоб діяльність з інспектування заслуговувала на довіру, ми значну увагу приділяємо забезпеченню неупередженості в своїй діяльності зокрема визначаємо, відстежуємо та мінімізуємо можливі ризики щодо цього, які можуть виникнути в результаті нашої діяльності або внаслідок взаємовідносин нашого персоналу.

 

Компетентність.

Персонал, що залучається до інспектування, має достатню кваліфікацію та досвід щодо застосовуваних методів та процедур які їм треба виконувати.

Ми забезпечуємо високий рівень компетентності персоналу, визначаємо та задовольняємо потреби для його підтримання чи підвищення.

 

Відповідальність.

Орган з інспектування несе відповідальність за всі роботи в тому числі й за ті, що виконані субпідрядниками та їх можливі негативні наслідки.

Всі роботи виконуються на договірних засадах. ОІ укладає договори добровільного страхування своєї діяльності.

 

Конфіденційність.

Ми дотримуємося конфіденційності стосовно інформації про клієнта, що отримана в процесі інспектування та не розголошуємо її без згоди клієнта за виключенням, якщо цього вимагатиме закон.

 

Відкритість та реагування на скарги.

Ми відкриті до зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами та здатні адекватно реагувати на будь-які скарги оскільки це є дієвим джерелом для захисту ОІ та його клієнтів від помилок, упущень або неналежної поведінки в майбутньому.