Інспектування та оцінка відповідності

Орган з інспектування ТОВ “КАРОЛА” (далі – ОІ) створений для забезпечення в регламентованих умовах послуг з інспектування та/або оцінки відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та інспектування стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.

Діяльність ОІ відповідає положенням ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 року “Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування” за типом А, тобто інспектування “третьою” стороною, що підтверджується атестатом про акредитацію.

В рамках акредитації за схемою, що визначена обов’язковим документом EA 2/17 M (Документ ЕА щодо акредитації з метою нотифікації), ТОВ «КАРОЛА» також визнана компетентною стосовно діяльності з оцінки відповідності устатковання підвищеної небезпеки за модулями, які передбачають оцінку системи якості.

З копією атестату та сфери акредитації можна ознайомитися в розділі “Сфера компетентності від НААУ”.

Щодо процедур оцінки відповідності

Головною метою є надання впевненості для усіх зацікавлених сторін, що продукція, процес або послуга відповідає визначеним вимогам. Сторони, які мають зацікавленість в цьому, включають, але не обмежуються, такі:

- клієнти ООВ;

- клієнти організацій, чия продукція, процеси та послуги оцінюється;

- урядові органи влади;

- неурядові організації;

- споживачі та інші члени громадськості.

Слід відмітити, що оцінка відповідності може проводитися дуже різноманітними методами, описати які в стислому вигляді дуже важко.

В загальному вигляді можна визначити такі основні етапи:

- подання заявки на проведення оцінки відповідності;

- визначення можливості ООВ надати такі послуги;

- узгодження субпідрядних організацій (випробувальних лабораторій, т.і.);

- укладання угод;

- проведення визначених заходів з оцінки відповідності;

- надання заявнику звітних матеріалів.

Ці процедури можуть різнитися залежно від Технічного регламенту, на відповідність якому проводиться оцінка відповідності та застосованих модулів оцінки відповідності. Також будуть різнитися й підсумкові документи з оцінки відповідності (протоколи, сертифікати або висновки).

Детальну інформацію стосовно процедур оцінки відповідності залежно від продукції, доцільно отримувати безпосередньо у фахівців нашої організації. Така інформація є доступною для всіх зацікавлених сторін.

Також наші фахівці можуть надати допомогу в оформленні декларацій про відповідність продукції.