Експертиза документації

Експертиза документації виконується на підставі ст. 21 Закону України “Про охорону праці”, відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107.

Метою експертизи є оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва організації під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки та підтвердження відповідності організації вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Позитивний експертний висновок, є підставою для отримання дозволу на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки.