ЗАЯВА
керівництва Випробувальної лабораторії ТОВ “КАРОЛА”
про Політику та цілі для досягнення положень ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Враховуючи те, що головною метою діяльності лабораторії є досягнення завдань ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 й як наслідок забезпечення достовірності результатів випробувань, керівництво лабораторії встановило таку політику та цілі:

Політика полягає у всебічному впровадженні та моніторингу заходів із забезпечення достовірності результатів випробувань, які ґрунтуються на неупередженості і компетентності діяльності з випробування та належному рівні організації діяльності лабораторії;

Цілі для досягнення положень ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 є:

- забезпечення неупередженості діяльності;

- підтриманні належного рівня компетентності персоналу;

- забезпеченні постійної придатності обладнання;

- застосування прийнятних методів та процедур.

 

Забезпечення реалізації політики та цілей базується на принципах та засадах, які керівництво зобов’язується безумовно дотримуватися, зокрема:

- щоб діяльність з випробування заслуговувала на довіру, ми значну увагу приділяємо забезпеченню неупередженості в своїй діяльності зокрема визначаємо, відстежуємо та мінімізуємо можливі ризики щодо неупередженості, які можуть виникнути в результаті нашої діяльності або внаслідок взаємовідносин нашого персоналу;

- персонал, що залучається до випробування, має достатню кваліфікацію та досвід щодо застосовуваних методів та процедур які їм треба виконувати. Ми забезпечуємо високий рівень компетентності персоналу, визначаємо та задовольняємо потреби для його підтримання чи підвищення;

- фактори, що здатні вплинути на кінцевий результат ідентифіковано, виокремлено в елементи системи менеджменту, які контролюються, керуються та вдосконалюються, обладнання, що застосовуються під час випробувань, перебуває під наглядом і управлінням уповноваженого персоналу ТОВ «КАРОЛА»;

- випробувальна лабораторія несе відповідальність за всі роботи в тому числі й за ті, що можуть виконуватися субпідрядниками та їх можливі негативні наслідки. Всі роботи виконуються на договірних засадах;

- ми дотримуємося конфіденційності стосовно інформації про клієнта, що отримана в процесі випробування та не розголошуємо її без згоди клієнта за виключенням, якщо цього вимагатиме закон;

- ми забезпечуємо відкритість зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами та здатні адекватно реагувати на будь-які скарги оскільки це є дієвим джерелом захисту від помилок, упущень або неналежної поведінки в майбутньому;

- ми гарантуємо обмін інформацією стосовно результативності системи управління та важливості виконання вимог замовників та інших вимог; забезпечення цілісності функціонування системи управління, коли планують та здійснюють зміни до системи управління.