Орган з інспектування Товариства з обмеженою відповідальністю “КАРОЛА”.

ТОВ “КАРОЛА” є незалежною експертною організацією та має підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Орган з інспектування ТОВ “КАРОЛА” створений на підставі рішення директора ТОВ “КАРОЛА” від 10.01.2017 року для проведення інспектування та/або оцінки відповідності в сфері машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та інспектування стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Для виконання робіт ОІ ТОВ “КАРОЛА” користується реквізитами, фірмовими бланками та печаткою ТОВ “КАРОЛА”.

ОІ ТОВ “КАРОЛА” має компетентний персонал, відповідні приміщення, випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки, які необхідні для проведення діяльності згідно сфери акредитації, актуалізований фонд правових, нормативних, організаційно-методичних та інших документів, які необхідні для виконання нею своїх функцій.

ОІ ТОВ “КАРОЛА” у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими документами в сфері Держпраці України та оцінки відповідності.>